Vitajte

Doprajte Vášmu autu skutočný servis.

Sme rodinný autoservis špecializujúci sa na komplexnú diagnostiku a opravu automobilov, nachádzajúci sa v Mojši

Profesionálny servis pre Vaše vozidlo

V autoservise PAMIS ponúkame komplexné opravy a údržbu všetkých druhov osobných motorových vozidiel. Servis áut pre súkromných zákazníkov a starostlivosť o vozový park pre firemných zákazníkov.

Medzi naše hlavné činnosti patria najmä:

 • pravidelné servisné prehliadky
 • mechanické opravy vozidiel
 • poistné udalosti, havárie
 • príprava vozidla na STK, zabezpečenie vykonania kontroly na STK
 • príprava vozidla na letnú/zimnú sezónu
 • elektronická diagnostika funkcií
 • výmena/oprava bŕzd
 • test tlmičov
 • nastavenie svetlometov
 • zabezpečenie počítačom riadenej 3D geometrie náprav
 • kompletné klampiarske práce
 • elektrikárske práce

Servis motora

 • Diagnostika motora
 • Oprava/servis motora
 • Výmena olejov a filtrov

Výmena oleja

 • Výmena oleja pri intervaloch stanovených výrobcom vozidla

Brzdy

 • Diagnostika bezpečnostných systémov
 • Oprava/údržba brzdových systémov

Sklá vozidla

 • Výmena čelného skla
 • Výmena skiel vozidla

Elektronika

 • Diagnostika elektroniky
 • Výmena/oprava

Servisné prehliadky

 • Vykonanie pravidelných prehliadok po zaslaní preventívnej SMS
 • Príprava vozidla na letnú/zimnú sezónu
 • Príprava vozidla a vykonanie TK a EK

Osvetlenie

 • Oprava/výmena svetlometov
 • Nastavenie svetiel

Mechanické práce

 • Výmena tlmičov
 • Výmena dielov podľa potreby

Kontaktujte nás

https://www.autoservis-pamis.sk/privacy-policy/
View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Informačná povinnosť ku cookies Prevádzkovateľ tejto webstránky https://www.autoservis-pamis.sk spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu nižšie uvedené typy cookies.  Čo sú súbory cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky/portálu https://www.autoservis-pamis.sk . Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky https://www.autoservis-pamis.sk. Technické cookies (tzv. základné cookies) Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Funkčné cookies Pomocou týchto cookies zabezpečujeme funkčnosť a prispôsobenie obsahu našej webstránky, pričom ich nastavujeme my alebo naši externí poskytovatelia. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Analytické cookies Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a lepší nákupný zážitok. Podstatou analytických cookies je možné rozpoznať opakovanú návštevu webstránky z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení, zároveň môžu sledovať aktivity návštevníka pri prezeraní webstránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Marketingové cookies Pomocou týchto cookies sa na webovej stránke môže zobrazovať reklama podľa Vašich predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8  v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade ak prevádzkovateľ získal súhlas návštevníka/užívateľa služby v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8  v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovateľ si plní svoju informačnú povinnosť nasledovne:
 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ Obchodné meno:      PAMIS s. r. o. Sídlo:                          Mojš 286, 010 01 Žilina IČO:                           52262316 Právna forma:             s.r.o. Zapísaný:                    Obchodného registra Okresného súdu Žilina Zastúpený:                  Jarmila Michnáčová kontaktné údaje:         email:  pamis700 @ gmail.com ,  tel.: +421 948 600 685
 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Zodpovedná osoba:    Jarmila Michnáčová
 1. Účel spracúvania údajov, na ktorý sú údaje určené, ako aj právny základ spracúvania údajov
Účely - zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, - získanie údajov o návštevnosti webstránky, a informácií najčastejšie vyhľadávaných na webstránke, - zobrazovanie reklám podľa predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR: návštevník/užívateľ služby vyjadril súhlas so spracúvaním svojich údajov aspoň na jeden konkrétny účel. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje nariadeniu GDPR.
 1. Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
 Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú údaje za účelom prístupu k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa sú: PAMIS s. r. o. IT technik: Netmarketer
 1. Doba uchovávania údajov
Niektoré údaje resp. typy cookies sa zo zariadenia dotknutej osoby vymažú hneď po tom, ako návštevník/užívateľ služby zatvorí okno prehliadača a naopak iné zostanú v zariadení návštevníka/užívateľa služby aj po zatvorení prehliadača s webovou stránkou prevádzkovateľa. Informácie získané v koncovom zariadení návštevníka/užívateľa služby prevádzkovateľ uchováva však najviac po dobu 5 rokov.
 1. Práva dotknutej osoby/návštevníka/užívateľa
Dotknutá osoba má právo:
 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa návštevníka/užívateľa služby,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše údaje spracúvame.
 • na opravu osobných údajov,
Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
 • na vymazanie osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami návštevníka/užívateľa služby.
 • na prenosnosť osobných údajov,
Ako návštevník/užívateľ služby máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • odvolať súhlas,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,
Ako návštevník/užívateľ služby máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Návštevník/užívateľ služby môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: pamis700 @ gmail.com, telefónne číslo +421 948 600 685 , alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť návštevníka/užívateľa služby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
 1. Automatizované individuálne rozhodovanie
Pokiaľ návštevník/užívateľ služby udelí súhlas s marketingovými cookies podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií dochádza k automatizovanému rozhodovaniu tým, že sa návštevníkovi/užívateľovi služby môže zobrazovať vyskakovacie okno, ktoré bude zobrazovať reklamy podľa jeho predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií.    
Save settings
Cookies settings